/ Category / Čítanie z Evanjelia

Čítanie z Evanjelia

Čítanie z Evanjelia na 29. nedeľu Lk 17, 12 – 19 (zač. 85) Keď vchádzal do nejakej dediny, stretlo ho desať…
Čítanie z Evanjelia na 21. nedeľu Lk 8, 5 – 15 (zač. 35)  5„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno…
  Čítanie z Evanjelia na 23. nedeľu Lk 8, 26 – 39 (zač. 38)   Doplavili sa do gerazského kraja, ktorý…
  Čítanie z Evanjelia na 22. nedeľu Lk 16, 19 – 31 (zač. 83)   Bol istý bohatý človek. Obliekal sa…
 Čítanie z Evanjelia na 26. nedeľu Lk 12, 16 – 21 (zač. 66)  A povedal im toto podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo…
  Čítanie z Evanjelia na 20. nedeľu Lk 7, 11 – 16 (zač. 30)  Potom odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo…
  Čítanie z Evanjelia na 25. nedeľu Lk 10, 25 – 37 (zač. 53)   Tu vystúpil nejaký znalec zákona a…
  Čítanie z Evanjelia na 17. nedeľu Mt 15, 21 – 28 (zač. 62) Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do…
  Čítanie z Evanjelia na 16. nedeľu Mt 25, 14 – 30 (zač. 105) Bude to tak, ako keď človek odchádzal…
Čítanie z Evanjelia na 10. nedeľu Mt 17, 14-23 (zač. 72)  Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol…