/ Category / Čítanie z Evanjelia

Čítanie z Evanjelia

Čítanie z Evanjelia na 15. nedeľu  Mt 22, 35 – 46 (zač. 92)   A jeden z nich, znalec zákona,…
  Čítanie z Evanjelia na 13. nedeľu Mt 21, 33 – 42 (zač. 87)   Počujte iné podobenstvo: Istý človek…
Čítanie z Evanjelia na 12. nedeľu   Mt 19, 16 – 26 (zač. 79)   Tu k nemu ktosi pristúpil…
Čítanie z Evanjelia na 9. nedeľu   Mt 14, 22 – 34 (zač. 59)   Hneď nato Ježiš rozkázal učeníkom…
Čítanie z Evanjelia na 8. nedeľu   Mt 14, 14 – 22 (zač. 58)   Keď Ježiš vystúpil (z lode),…
Čítanie z Evanjelia na 7. nedeľu Mt 9, 27 – 35 (zač. 33)   Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za…
Čítanie z Evanjelia na 6. nedeľu   Mt 9, 1 – 8 (zač. 29) A keď nastúpil na loď, preplavil…
Čítanie z Evanjelia na 5. nedeľu   Mt 8, 28 – 9, 1 (zač. 28)   Keď prišiel na druhý…
Čítanie z Evanjelia na 4. nedeľu   Mt 8, 5 – 13 (zač. 25)   Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel…
Čítanie z Evanjelia na 3. nedeľu   Mt 6, 22 – 33 (zač. 18)   Lampou tela je oko. Ak…