/ Category / Čítanie z Evanjelia

Čítanie z Evanjelia

 Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Veľkého pôstu Mk 2, 1 – 12 (zač. 7)  O niekoľko dní znova vošiel do…
Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu Veľkého pôstu Jn 1, 44 – 52 (zač. 5) Na druhý deň sa Ježiš rozhodol…
  Čítanie z Evanjelia na syropustnú nedeľu Mt 6, 14 – 21 (zač. 17)   Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich…
Čítanie z Evanjelia na mäsopustnú nedeľu Mt 25, 31 – 46 (zač. 106)   Keď príde Syn človeka vo svojej sláve…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o márnotratnom synovi Lk 15, 11 – 32 (zač. 79) Ježiš povedal: „Istý človek mal dvoch…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi Lk 18, 10 – 14 (zač. 89)   Ježiš povedal toto podobenstvo:…
  Čítanie z Evanjelia na nedeľu o Zakchejovi Lk 19, 1 – 10 (zač. 94)   Potom vošiel do Jericha a…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu po Bohozjavení Mt 4, 12 – 17 (zač. 8) Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili,…
Čítanie z Evanjelia sviatok Bohozjavenia Mt 3, 13 – 17  Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal…
Čítanie z Evanjelia na 24. nedeľu Lk 8, 41 – 56 (zač. 39)   41A hľa, prišiel muž, menom Jairos, ktorý…