/ Category / Čítanie z Evanjelia

Čítanie z Evanjelia

Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Mt 4, 18 – 23 (zač. 9)   Keď (Ježiš) kráčal popri Galilejskom mori,…
Mt 4, 25 – 5, 12 (zač. 10)   A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Desaťmestia, z…
Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu   Mt 10, 32 – 33 (zač. 38); 37 – 38 (zač. 39); 19,…
Jn 7, 37 – 52; 8, 12 (zač. 27)   V posledný, veľký deň sviatku Ježiš vstal a zvolal: „Ak…
Jn 17, 1 – 13 (zač. 56)   Keď to Ježiš hovoril, pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, prišla hodina;…
Čítanie z Evanjelia na Paschu Jn 1, 1 – 17 (zač. 1)   Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo s…
Čítanie z Evanjelia na Kvetnú nedeľu Jn 12, 1 – 18 (zač. 41)  Šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betánie,…
Čítanie z Evanjelia na 5 nedeľu Veľkého pôstu Mk 10, 32 – 45 (zač. 47)  Boli na ceste a vystupovali do…
Čítanie z Evanjelia na 4 nedeľu Veľkého pôstu Mk 9, 17 – 31 (zač. 40)  Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ,…
Čítanie z Evanjelia na 3 nedeľu Veľkého pôstu Mk 8, 34 – 9, 1 (zač. 37) Ježiš potom zavolal k sebe…