Katechetika sa zaoberá teoretickou i praktickou stránkou katechetického poslania Cirkvi. Aby čo najlepšie a najúčinnejšie pomohla pri katechetickej práci, využíva…
      Kňaz je zodpovedný vodca katechézy na cirkevnej obci a v modlitbe pri chirotónii kňaza vidíme, aký význam…
       Zmyslom katechetickej práce je začlenenie katechumena do Božieho kráľovstva cez premenu v Christu a vo Svätom Duchu, ako…
       Súčasné spoločenské zmeny vyžadujú od každého, kto sa venuje katechetickej práci, aby reagoval na aktuálne otázky súvisiace…