/ Svätí a starci - Svedectvá / Posledné zjavenie Bohorodičky

Posledné zjavenie Bohorodičky

Posledné zjavenie Bohorodičky

 

Presvätá Bohorodička sa ctihodnému Serafímovi Sarovskému počas jeho života zjavila dvanásťkrát. Krátko pred smrťou, na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke, sa mu zjavila naposledy a najveľkolepejšie. Povedala mu, že čoskoro odíde z tohto pozemského sveta a vojde do Božieho raja.

Vo chvíli, keď Presvätá Bohorodička navštívila starca Serafíma, sa v jeho kélii nachádzala mníška Eupraxia, predstavená Divejevského monastiera, ktorá neskôr všetkým ľuďom vyrozprávala o tomto veľkolepom nebeskom zjavení:

V kélii bolo celkom ticho. Ctihodný Serafím sa modlil. Na izbe bolo zrazu cítiť závan čerstvého vzduchu a počula som anjelský spev. Dvere do kélie sa samé otvorili a izbu zalialo svetlo. Najprv vstúpili anjeli s rozkvitnutými vetvičkami z raja. Ich vlasy žiarili ako zlato. Za nimi prišiel svätý Ján Krstiteľ a svätý Ján Teológ. Následne v oslnivej žiare vstúpila Kráľovná nebies, obklopená dvanástimi pannami. Zjavila sa nevydatá nevesta, radosť všetkých radostí. Mala oblečené dlhé rúcho, ozdobené žiarivými krížmi. Na hlave jej žiarila koruna. Vlasy mala dlhšie a oveľa krajšie ako anjeli, ktoré jej voľne padali okolo ramien. Bola vyššia ako všetkých dvanásť panien. So starcom Serafímom sa dlho rozprávala.

Koncom roku 1832 ctihodný Serafím vymeral miesto vedľa oltárnej časti chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktoré určil pre svoj hrob. V predvečer sviatku narodenia Isusa Christa, týždeň pred zosnutím, starec Serafím prišiel na svätú liturgiu a pristúpil k prijatiu Christovho Tela a Krvi. Po svätej liturgii sa porozprával s igumenom, otcom Nifonom. Poprosil ho, aby sa staral o bratov, hlavne o mladších, a požiadal ho, nech ho pochovajú do hrobu, ktorý si sám pripravil.

V nedeľu 1. januára 1833 starec Serafím poslednýkrát prišiel do chrámu svätých Zosimu a Savatia, pobozkal všetky ikony a zapálil pred nimi sviečky. Potom pristúpil k prijatiu svätej Eucharistie, ako mal vo zvyku, a rozlúčil sa s prítomnými bratmi v chráme. Všetkých požehnal, objal a povedal im tieto povzbudzujúce slová:

– Usilujte sa o svoju spásu, nebuďte zbabelí, bdejte, lebo v Božom kráľovstve sú pre vás pripravené vence.

Následne pobozkal kríž a ikonu Presvätej Bohorodičky, vošiel do oltárnej časti chrámu, uklonil sa a cez severné dvere vyšiel von.

 

Ján Zozuľak

Posledné zjavenie Bohorodičky